Hiện trạng chăn nuôi vịt Hòa Lan tại một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

TÓM TẮT

Hiện trạng chăn nuôi vịt Hòa Lan tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua điều tra thực tế tại 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre từ tháng 10/2017-01/2018 cho thấy: Giống vịt Hòa Lan có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện chăn nuôi tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khả năng thích ứng với điều kiện nước bị nhiễm mặn. Quy mô chăn nuôi trung bình159,8-432,4 con/hộ. Nguồn cung cấp giống chủ yếu là mua từ các cơ sở ấp nở tại địa phương hoặc tự nhân giống. Phương thức chăn nuôi chủ yếu là phương thức chăn thả kết hợp nuôi nhốt (73,5%). Một số ít các hộ nuôi theo phương thức chăn thả hoàn toàn (2,5%). Vịt Hòa Lan 01 ngày tuổi có sọc màu đen chạy ngang qua mắt và có 4 chấm vàng nhạt phân bố đều trên lưng. Khi trưởng thành vịt Hòa Lan có 2 sọc màu đen phía trên và dưới mắt, vịt mái hầu hết có màu lông cánh sẻ nhạt, một số rất ít có màu lông trắng nhạt. Vịt trống có lông màu trắng pha đen ánh xanh, một số khác có màu cánh sẻ sẫm hơn vịt mái và đều có lông móc ở đuôi. Một số chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản trên đàn vịt như sau: Đến 16 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt trung bình 93% và khối lượng trung bình vịt trống và mái là 1644,4 và 1547,4 g/con; Tỷ lệ đẻ/năm trung bình 53,5% với sản lượng trứng đạt 195 quả/mái; Tỷ lệ trứng có phôi 82,5% và tỷ lệ ấp nở/tổng số trứng ấp đạt 71,5%.

Từ khóa: đặc điểm ngoại hình, năng suất chăn nuôi vịt, phương thức chăn nuôi vịt, vịt Hòa Lan

Chi tiết xem tại đây

Hiện trạng chăn nuôi vịt Hòa Lan tại một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn