Tạp chí Khoa học

LIÊN KẾT DI TRUYỀN GIỮA ĐÀN LỢN HẠT NHÂN VÀ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CÁC TÍNH TRẠNG SINH SẢN

LIÊN KẾT DI TRUYỀN GIỮA ĐÀN LỢN HẠT NHÂN VÀ SẢN XUẤT ĐỐI VỚI CÁC TÍNH TRẠNG SINH SẢN

Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Quốc Vũ và Nguyễn Văn Hợp

Phân Viện Chăn Nuôi Nam bộ

Tác giả liên hệ: Nguyễn Hữu Tỉnh, Email: tinh.nguyenhuu@iasvn.vn

03/26/24
Sử dụng liệu pháp kết hợp hormone để xử lý tình trạng chậm động dục ở bò cái sinh sản và bò cái tơ hướng thịt tại Tp. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ

Sử dụng liệu pháp kết hợp hormone để xử lý tình trạng chậm động dục ở bò cái sinh sản và bò cái tơ hướng thịt tại Tp. Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ

Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Lê Việt Bảo, Lê Minh Trí và Bùi Thanh Điền.

02/07/23
Năng suất sinh sản các nhóm bò lai F1 hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh

Năng suất sinh sản các nhóm bò lai F1 hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh

Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Đức Vũ, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Thạch Thị Hòn, Nguyễn Thanh Hoàng và Hoàng Thanh Dũng

02/07/23
Năng suất và chất lượng trứng của vịt thương phẩm chuyên trứng VST12 nuôi tại trại vịt giống Vigova

Năng suất và chất lượng trứng của vịt thương phẩm chuyên trứng VST12 nuôi tại trại vịt giống Vigova

Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh và Phạm Thị Như Tuyết

02/07/23
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Mã Đà nuôi bảo tồn tại Đồng Na

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Mã Đà nuôi bảo tồn tại Đồng Na

Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Phạm Công Hải, Nguyễn Đức Thỏa và Phạm Công Thiếu

02/07/23
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của ngan Xám nuôi bảo tồn tại tỉnh Đồng Nai

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của ngan Xám nuôi bảo tồn tại tỉnh Đồng Nai

Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Phạm Công Hải, Nguyễn Đức Thỏa, Phạm Hải Ninh và Phạm Công Thiếu

02/07/23
Khả năng sinh trưởng và phát triển của giống cỏ Hamil và cỏ VA06 tại huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Khả năng sinh trưởng và phát triển của giống cỏ Hamil và cỏ VA06 tại huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân, Giang Vi Sal, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Quang Phúc, Huỳnh Văn Lâm 

02/07/23
Năng suất sinh sản của vịt Huba dòng D qua ba thế hệ nuôi thích nghi tại Trại vịt giống Vigova

Năng suất sinh sản của vịt Huba dòng D qua ba thế hệ nuôi thích nghi tại Trại vịt giống Vigova

Lê Thanh Hải, Phạm Thị Như Tuyết

02/06/23
Ảnh hưởng của đa hình gen Prolactin đến một số tính trạng sinh sản ở vịt Lai hướng trứng TB

Ảnh hưởng của đa hình gen Prolactin đến một số tính trạng sinh sản ở vịt Lai hướng trứng TB

Lê Bá Chung, Võ Thị Kim Ngân, Lê Tấn Lợi và  Hoàng Tuấn Thành

02/06/23
Khả năng sinh trưởng của dê F1(Saanen x Bách thảo) tại Trung tâm nghiên cứu và  phát triển chăn nuôi gia súc lớn

Khả năng sinh trưởng của dê F1(Saanen x Bách thảo) tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn

Hoàng Thị Ngân, Phạm Văn Quyến, Lê Thị Ngọc Thùy, Bùi Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Tiến, Phan Văn Sỹ, Đỗ Thị Thanh Vân, Đỗ Chiến Thắng

02/06/23

Tạp chí Khoa học

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn