1. Giám đốc:

    GS. TS. Lã Văn Kính

    Email: kinh.lavan@iasvn.vn

    Tel: 0913916201

2. Phó Giám đốc:

    TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

    Email: tinh.nguyenhuu@iasvn.vn

    Tel: 0903315059

3. Phó Giám đốc:

    ThS. Nguyễn Văn Phú

    Email: phu.nguyenvan@iasvn.vn

    Tel: 0902369359

Ban Giám đốc

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn