Cấp Trung Ương

Thông tư 01/2020/TT-BKHCN -BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH &CN

Thông tư 01/2020/TT-BKHCN -BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH &CN

Bổ sung sửa đổi một số điều trong thông tư liên tịch số 24/2014 TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN và  Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về quy định mã số chức định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

12/28/20
Thông tư 101/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư 101/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Thông tư này áp dụng đối với người nộp, người tổ chức thu phí, lệ phí trong công tác thú y, các tổ chức cá nhân có liên quan đến thu, nộp quản lý phí trong công tác thú y. 

12/25/20
DANH MỤC TẠP CHÍ ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM XÉT DUYỆT GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH

DANH MỤC TẠP CHÍ ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM XÉT DUYỆT GIÁO SƯ LIÊN NGÀNH

Đây là danh mục danh mục tạp chí khoa học được tính điểm xét Giáo sư, Phó giáo sư của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020. Các tạp chí khoa học tính điểm này có hiệu lực từ ngày 30/6/2020.  Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

07/08/20
Tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2021

Tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2021

Thời hạn nộp trực tiếp văn phòng Bộ trước ngày 3/08/2020

07/03/20
Thông báo giao trực tiếp trực tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài tiềm năng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2021

Thông báo giao trực tiếp trực tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài tiềm năng cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ 2021

Thời hạn nộp trực tiếp văn phòng Bộ trước ngày 18/08/2020

07/03/20
NGHỊ ĐỊNH 13/2020 NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI

NGHỊ ĐỊNH 13/2020 NĐ-CP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI

Áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam

06/26/20
QĐ 703/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

QĐ 703/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển giống cây trồng, vật nuôi thủy sản theo hướng hiện đại, cung cấp cho sản xuất đủ giống có năng suất và chất lượng thích ứng biến đổi khí hậu góp phần định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

06/19/20
Danh mục Thuốc Thú y cấm sử dụng

Danh mục Thuốc Thú y cấm sử dụng

Danh mục Thuốc Thú y cấm sử dụng được ban hành kèm theo Thông tư số  10 /2016/TT-BNNPTNT ngày  01   tháng 6  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

06/15/20
Công văn 700-BNNPTNT về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học 2021

Công văn 700-BNNPTNT về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học 2021

Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, mới đây Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 700/BNN-KHCN ngày 31/1/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2021. Qua đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021. Trong công văn, các hướng dẫn cụ thể và nội dung đã được đề cập chi tiết

02/05/20

Cấp Trung Ương

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn