Danh mục nguồn tin truy cập được từ xa- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Hiện nay Phòng Khoa học và HTQT đã mua tài khoản truy cập vào các cơ sở dữ liệu khoa học của Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và đã chuyển đến các đơn vị nghiên cứu. 

 

STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam 
Máy chủ dự phòng

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.
 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu (CSDL) nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành và CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. Đến cuối năm 2015, CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có trên 3.500 biểu ghi. CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 20.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài. 
 

Cơ sở dữ liệu thư mục của NASATI

 

Một số csdl thư mục do NASATI xây dựng bao gồm mục lục trực tuyến (OPAC) về sách của Thư viện KH&CN Quốc gia, mục lục liên hợp tạp chí có ở các thư viện Việt Nam, csdl các đề tài đang tiến hành, …

 

Science@Direct

ScienceDirect là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Bộ cơ sở dữ liệu danh tiếng này là sản phẩm Elsevier, một công ty lớn nhất thế giới về cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật và y tế... ScienceDirect hiện nay có hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã đặt mua thêm 13 gói tạp chí hồi cố thuộc các chủ đề: Khoa học nông nghiệp và sinh học; Hoá sinh, Di truyền và sinh học phân tử; Kỹ thuật hoá học; Khoa học máy tính; Năng lượng; Kỹ thuật và công nghệ; Khoa học môi trường; Vật lý hạt nhân năng lượng cao và thiên văn học; Khoa học vật liệu; Hoá học tổng hợp; Kinh tế kinh doanh; Quản lý và kế toán; Khoa học trái đất và hành tinh; Miễn dịch và vi sinh vật học, giúp cho bạn đọc có thể truy cập tới cả các số tạp chí xuất bản đầu tiên, trong đó có cả các tạp chí được lưu trữ từ năm 1823.
 

IEEE Xplore Digital Library

 

Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library của IEEE (Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ) có thể cung cấp trên 3.000.000 tài liệu toàn văn chất lượng cao nhất thế giới về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, tự động hóa, năng lượng,v.v. . Các tài liệu này được đăng trên 160 tạp chí của IEEE và 1.200 bộ kỷ yếu hội nghị, hội thảo do IEEE tổ chức. Thư viện được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng trong đó có cả các bài được phép cung cấp trước khi xuất bản.
 

 

ACS

 

Cơ sở dữ liệu tạp chí hóa học của Hội Hóa học Hoa Kỳ (Americal Chemical Society) hiện đang xuất bản 44 tạp chí khoa học chuyên ngành hàng đầu thế giới. ACS đăng tải các nghiên cứu trong hóa học và các lĩnh vực liên quan từ hơn 130 năm nay. Cơ sở dữ liệu còn cung cấp cả các bản tin hàng tuần về doanh nghiệp và các hoạt động trong công nghệ hóa học.
 

 

ISIKNOWLEDGE

ISI Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới được cập nhật hàng tuần, trong đó có: 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, 1.497 tạp chí thuộc lĩnh vực nghệ thuật và xã hội nhân văn và hơn 150.000 tài liệu hội nghị hội thảo với bề dày hồi cố tới năm 1900. ISI là công cụ không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng các công trình khoa học theo chuẩn mực quốc tế, cho phép xác định chính xác các xu thế phát triển của các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như xác định vị trí của từng tổ chức nghiên cứu và của từng quốc gia trong lĩnh vực KH&CN.

 

SPRINGERLINK

SpringerLink là một trong các nguồn tin điện tử hàng đầu thế giới, chứa các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer, bao gồm hơn 2.700 tên tạp chí khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực như: các ngành kỹ thuật, hóa học, khoa học vật liệu, khoa học máy tính, y học...Các tạp chí được xếp theo các sưu tập chuyên đề, giúp tra cứu dễ dàng. Ngoài ra bạn đọc có thể xem toàn văn trên 24.000 cuốn sách do nhà xuất bản Springer xuất bản từ năm 2005 đến năm 2014 mà NASATI đã mua quyền truy cập. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác..
 

Proquest Central

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal… 
 

IOP Science

Cơ sở dữ liệu do IOP Publishing, một nhà xuất bản hàng đầu trong lĩnh vực vật lý và các ngành khoa học liên quan cung cấp. Nhà xuất bản IOP là cơ quan trung tâm của Viện Vật lý, một tổ chức xã hội phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Bristol, Vương quốc Anh. Ngoài những tạp chí truyền thống, IOP Publishing còn tạo ra các sản phẩm thông tin khoa học có giá trị cao và dễ dàng truy cập qua web và các dịch vụ điện tử khác. Cơ sở dữ liệu IOP Science chứa đựng trên 400.000 bài viết được xuất bản từ 1874 tới nay được đăng trên 60 tạp chí được phản biện có chất lượng cao nhất bao trùm các lĩnh vực: Khoa học vũ trụ, Vật lý học thiên thể, Sinh học, Hoá học, Tin học, Giáo dục, Đo lường, Công nghệ nano, Y học, Các ngành kỹ thuật, Vật liệu, Toán học, Vật lý học. 
 .

Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử Taylor & Francis

Được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm của hơn hai thế kỷ, tập đoàn xuất bản TAYLOR & FRANCIS là một trong những tập đoàn xuất bản hàng đầu trên thế giới chuyên về sách, tạp chí Khoa học xã hội, Khoa học kỹ thuật và các loại tạp chí chuyên ngành thuộc mọi lĩnh vực khoa học. Taylor & Francis cung cấp đến người dùng các thông tin và kiến thức chất lượng cao để người dùng có thể ứng dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày, phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và góp phần vào sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ. Khách hàng của Taylor & Francis là các nhà nghiên cứu, sinh viên, giảng viên và các chuyên gia cao cấp. Bạn đọc của NASATI có thể truy cập gói tạp chí điện tử “S&T Library” bao gồm trên 400 tạp chí thuộc các chủ đề sau: Chemistry, Engineering Computing & Technology, Environment & Agriculture, Mathematics & Statistics, Physic 
 

Bộ sưu tập sách điện tử IG Publishing

IG Publishing là nhà xuất bản thuộc tập đoàn iGroup (Asia Pacific Ltd) - nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương. Kể từ năm 1999, IG Publishing đã quảng bá và cung cấp các bộ sách của nhiều nhà xuất bản danh tiếng hàng đầu trên thế giới dưới dạng sách điện tử trực tuyến. Đến nay, IG Publishing đã hợp tác với hơn 100 nhà xuất bản uy tín trên thế giới để quảng bá và phân phối các ấn phẩm của họ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau 15 năm hoạt động, hiện nay IG Publishing đã cung cấp khoảng hơn 80,000 tựa sách các chủ đề: Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Khoa học & Công nghệ, Khoa học xã hội & nhân văn, Y học… 

Danh mục nguồn tin truy cập được từ xa- Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn