Chiến lược phát triển KHCN của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ đến năm 2020 và định hướng 2030

Phân Viện xác định mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai theo một cơ cấu phù hợp trong từng giai đọan. Xuất phát từ thực tế của nông nghiệp Việt Nam, điều kiện trang thiết bị nghiên cứu, nguồn nhân lực đang trong giai đoạn hoàn thiện, trước mắt Phân Viện tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, từng bước xây dựng một số nghiên cứu cơ bản cần thiết. Đồng thời, Phân Viện tiếp tục đào tạo nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng: trại,  phòng thí nghiệm đáp ứng các mục tiêu phát triển của ngành. 

Chi tiết

Chiến lược phát triển

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn