TT

Họ và Tên

Chức danh

Chuyên ngành

1

TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Chủ tịch Hội đồng

Di truyền giống

2

TS. Nguyễn Văn Phú

Thư ký Hội đồng

Dinh dưỡng Thức ăn Gia súc

3

ThS. Đồng Sỹ Hùng

Ủy viên Chăn nuôi động vật
4

ThS. Đậu Văn Hải

Ủy viên Chăn nuôi động vật
5

TS. Phạm Huỳnh Ninh

Ủy viên Vi sinh
6

TS. Phạm Văn Quyến

Ủy viên Chăn nuôi động vật

7

TS. Hoàng Tuấn Thành

Ủy viên

Di truyền giống

8

TS. Dương Xuân Tuyển

Ủy viên

Chăn nuôi động vật

9

TS. Đoàn Vĩnh

Ủy viên Chăn nuôi động vật

10

TS. Đoàn Đức Vũ

Ủy viên

Chăn nuôi động vật

11

CN. Phạm Anh Phong

Ủy viên

Tài chính

Hội đồng Khoa học

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn