Các kỹ thuật đánh giá khả năng tiêu hóa năng lượng, axit amin, phôt-pho và canxi trong nguyên liệu thức ăn heo

Tóm tắt

Công thức thức ăn phụ thuộc vào đánh giá chính xác các giá trị năng lượng và chất dinh dưỡng trong nguyên liệu thức ăn. Do đó phương pháp xác định khả năng tiêu hóa năng lượng và chất dinh dưỡng trong thức ăn nên được lựa chọn cẩn thận trước khi thực hiện thí nghiệm. Các phương pháp trực tiếp và khác biệt được sử dụng rộng rãi để xác định khả năng tiêu hóa năng lượng và chất dinh dưỡng trong thức ăn chăn nuôi. Phương pháp trực tiếp thường được xem xét khi thức ăn thử nghiệm có thể được sử dụng như là nguồn duy nhất của thành phần thức ăn thử nghiệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các thành phần thử nghiệm chỉ có thể thay thế được một phần của chế độ ăn cơ bản, phương pháp khác biệt có thể được áp dụng để có được các giá trị mạnh mẽ như nhau. Dựa trên các thành phần quan tâm, có thể thu thập chất chứa hồi tràng hoặc phân được thu thập và các quy trình thu thập mẫu khác nhau có thể được sử dụng. Ví dụ, đối với axit amin (AA), để tránh sự can thiệp của quá trình lên men trong ruột sau, các mẫu chất chứa trong hồi tràng được thu thập để xác định khả năng tiêu hóa hồi tràng và phương pháp T-cannula và chỉ số đơn giản là các kỹ thuật thường được sử dụng cho phân tích khả năng tiêu hóa AA. Đối với năng lượng, phốt pho và canxi, tổng lượng phân sẽ được thu thập để xác định khả năng tiêu hóa biểu kiến, và do đó đây là phương pháp được khuyến nghị để có được ước tính chính xác hơn. Việc sử dụng các giá trị tiêu hóa biểu kiến bao gồm các giá trị ước tính khác nhau phụ thuộc vào mức độ sử dụng khác nhau trong khẩu phần. Vì vậy việc sử dụng các giá trị tiêu hóa tiêu chuẩn hay tiêu hóa thật bằng cách loại bỏ các hao hụt do nội sinh từ tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến. Trong bài tổng hợp này thì phương pháp sử dụng để đánh giá tỉ lệ tiêu hóa năng lượng và dưỡng chất được thảo luận tập trung trên heo. Một đề nghị là phương pháp luận để thực hiện cần được lựa chọn cẩn thận dựa trên thành phần quan tâm, thành phần thức ăn và cơ sở vật chất thử nghiệm có sẵn.

Chi tiết tại đây

Các kỹ thuật đánh giá khả năng tiêu hóa năng lượng, axit amin, phôt-pho và canxi trong nguyên liệu thức ăn heo

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn