Tuyển dụng

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ tuyển dụng nhân sự năm 2023

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ tuyển dụng nhân sự năm 2023

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ chăn nuôi trực thuộc Viện Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn,cần tuyển dụng

05/16/23
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEB

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEB

11/19/18

Tuyển dụng

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn