Nghiên cứu khoa học

Tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi: \

Tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi: \"Dòng đực TS3, 02 dòng nái SS1 và SS2; lợn bố mẹ SS12 và SS21 để sản xuất lợn thương phẩm BT3 và BT4\"

Ngày 15 tháng 11 năm 2021 Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi ký quyết định công nhận tiến bộ kỹ thuật " Dòng đực TS3, 02 dòng nái SS1 và SS2; lợn bố mẹ SS12 và SS21 để sản xuất lợn thương phẩm BT3 và BT4”.

Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Tỉnh, Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Hợp, Trần Văn Hào, Phạm Ngọc Trung, Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phong

Các dòng lợn SS1, SS2 và TS3; nái bố mẹ SS12 và SS21; tổ hợp lai thương phẩm BT3 và BT4 là sản phẩm của đề tài trọng điểm cấp Bộ (2017-2021) “Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam”, do Viện Chăn nuôi chủ trì và Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ thực hiện từ năm 2017 đến 2021.

11/23/21
HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2016-2020

Nhằm tổng kết các thành tựu nghiên cứu khoa học cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị trong Viện Chăn nuôi, Phân Viện, các trường Đại học, Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, các đơn vị sự nghiệp của các tỉnh thành phía Nam trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ - Viện Chăn Nuôi tổ chức hội thảo KHCN lĩnh vực Chăn nuôi giai đoạn 2016-2020. Hội thảo thông qua hơn 14 báo cáo trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc gia cầm. Các báo cáo nêu bật các thành tựu đạt được trong nghiên cứu chọn giống, dinh dưỡng thức ăn, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý môi trường chăn nuôi trong 5 năm qua. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng phản ảnh một số tồn tại khó khăn trong công tác nghiên cứu, quản lý khoa học. Hội nghị rất vinh dự được sự quan tâm đóng góp ý kiến từ các lãnh đạo Vụ, Cục...về định hướng phát triển ngành  Chăn nuôi trong giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn 2040. 

09/24/20
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM PREMIX KHOÁNG, PREMIX VITAMIN CHO CHĂN NUÔI

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM PREMIX KHOÁNG, PREMIX VITAMIN CHO CHĂN NUÔI

Chủ nhiệm dự án: TS. Vương Nam Trung

Thời gian thực hiện: 2016-2018

Để sản xuất được chế phẩm premix khoáng, premix vitamin có chất lượng tốt cần phải xác định được nhu cầu khoáng, vitamin của gia súc, gia cầm ở từng giai đoạn sản xuất; lựa chọn được chất mang phù hợp trong sản xuất premix và xác định được những yếu tố ảnh hưởng tới tính ổn định của các nguyên tố khoáng, vitamin trong sản phẩm để hạn chế những hao hụt, mất mát hoạt chất trong quá trình sử dụng và bảo quản.

07/14/20
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆN CHĂN NUÔI 6 THÁNG NĂM 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆN CHĂN NUÔI 6 THÁNG NĂM 2020

Chi tiết

07/10/20
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHCN CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHCN CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

Chi tiết

07/10/20
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2020

Chi tiết 

07/10/20
Danh mục đề tài - dự án

Danh mục đề tài - dự án

04/13/23
Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

11/21/18
Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen vịt Hòa Lan tại Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen vịt Hòa Lan tại Đồng bằng sông Cửu Long

11/21/18
Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

11/21/18

Nghiên cứu khoa học

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn