Cấp Bộ

23 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

23 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

Các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành kèm Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN ngày 21/04/2020).

05/06/20
Quyết định 823-QD BNN-CN

Quyết định 823-QD BNN-CN

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NNPTNT, cụ thể gồm:

 • Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới;

 • Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới;

 • Chỉ định Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu;

 • Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản bị triệu hồi, trả về;

 • Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn.

Các thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế tại Quyết định 823/QĐ-BNN-CN có hiệu lực từ 16/3/2020.

03/19/20
THÔNG TƯ 02/2020/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ 02/2020/TT-BNNPTNT

Quy định về tiêu chí kinh tế trang trại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Theo đó, từ 14/4/2020, tiêu chí kinh tế trang trại được xác định như sau:

 • Đối với trang trại chuyên ngành:

  • Trồng trọt: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

  • Nuôi trồng thủy sản: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

  • Chăn nuôi: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn;

  • Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên;

  • Sản xuất muối: Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

 • Đối với trang trại tổng hợp: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

03/19/20
CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUYỀN THỐNG, NGUYÊN LIỆU ĐƠN THƯƠNG MẠI

CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUYỀN THỐNG, NGUYÊN LIỆU ĐƠN THƯƠNG MẠI

Phụ lục kèm theo công văn 38/CN-TACN ngày 20/01/2020 Cục Chăn nuôi

03/12/20
THÔNG TƯ 21/2019-TT-BNN&PTNN

THÔNG TƯ 21/2019-TT-BNN&PTNN

Ban hành hướng dẫn một số điều luật Chăn nuôi về Thức ăn Chăn nuôi về chỉ tiêu chuẩn công bố, tình hình sản xuất thức ăn, danh mục các nguyên liệu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

12/25/19
QUYẾT ĐỊNH 1821 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THỦY SẢN

QUYẾT ĐỊNH 1821 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THỦY SẢN

Hướng dẫn các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNN

12/25/19
CÔNG VĂN CỦA BỘ NN&PTNT VỀ VIỆC TÁI ĐÀN LỢN

CÔNG VĂN CỦA BỘ NN&PTNT VỀ VIỆC TÁI ĐÀN LỢN

Để đảm bảo việc nuôi tái đàn heo thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh; thực thi các quy định của Luật thú y và Nghị quyết số 42/NQ-CP 18/06/2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của ban Bí thư Trung ương Đảng tại chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/05/2019; Ban chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các Sở ngành, chí quyền các cấp tổ chức hướng dẫn việc nuôi tái đàn lợn.

 

12/24/19
HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VI RÚT CÚM GIA CẦM, NEWSCATLE TRÊN CHIM YẾN PHỤC VỤ XUẤT KHẨU

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VI RÚT CÚM GIA CẦM, NEWSCATLE TRÊN CHIM YẾN PHỤC VỤ XUẤT KHẨU

Nhằm tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chuỗi sản xuất Tổ yến đảm bảo an toàn với các bệnh ( Cúm gia cầm, Newcastle) theo tiêu chuẩn Việt Nam và Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và đẩy mạnh xuất khẩu Tổ yến sang các nước. Cục Thú Y hướng dẫn giám sát Cúm gia cầm và Newscatle

12/24/19
Thông tư 11/2019 bổ sung sửa đổi thông tư 36/2018

Thông tư 11/2019 bổ sung sửa đổi thông tư 36/2018

Nội dung về quy đinh kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

02/10/23
Thông tư 36/2108/ TT- BNNPTNT và sửa đổi

Thông tư 36/2108/ TT- BNNPTNT và sửa đổi

Thông tư 36 quy định về bổ sung sửa đổi thông tư 26/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy hải sản

10/30/19

Cấp Bộ

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn