ĐẢNG ỦY PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

  • Phó Bí thư Đảng ủy            : TS. Nguyễn Hữu Tỉnh,        tinh.nguyenhuu@iasvn.vn
  • Ủy viên Ban Thường vụ     : ThS. Đồng Sỹ Hùng,           dongsyhung@hotmail.com
  • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Nguyễn Văn Phú         phu.nguyenvan@iasvn.vn
  • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Đoàn Đức Vũ                 doanducvu@yahoo.com
  • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Dương Xuân Tuyển       dxtuyen@gmail.com
  • Ủy viên Ban chấp hành      : Phạm Anh Phong                 phamanhphongvt@yahoo.com.vn
  • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Đoàn Vĩnh                      vinh.doan@iasvn.vn

     CÁC ĐOÀN THỂ

  • Chủ tịch Công đoàn           : TS. Nguyễn Văn Phú         phu.nguyenvan@iasvn.vn
  • Bí thư Đoàn TNCSHCM   : Trương Văn Ánh                anhcpk29.swd@gmail.com

Đảng Ủy và Đoàn thể

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn