Đề tài - Dự án

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM PREMIX KHOÁNG, PREMIX VITAMIN CHO CHĂN NUÔI

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM PREMIX KHOÁNG, PREMIX VITAMIN CHO CHĂN NUÔI

Chủ nhiệm dự án: TS. Vương Nam Trung

Thời gian thực hiện: 2016-2018

Để sản xuất được chế phẩm premix khoáng, premix vitamin có chất lượng tốt cần phải xác định được nhu cầu khoáng, vitamin của gia súc, gia cầm ở từng giai đoạn sản xuất; lựa chọn được chất mang phù hợp trong sản xuất premix và xác định được những yếu tố ảnh hưởng tới tính ổn định của các nguyên tố khoáng, vitamin trong sản phẩm để hạn chế những hao hụt, mất mát hoạt chất trong quá trình sử dụng và bảo quản.

07/14/20
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆN CHĂN NUÔI 6 THÁNG NĂM 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆN CHĂN NUÔI 6 THÁNG NĂM 2020

Chi tiết

07/10/20
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHCN CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHCN CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

Chi tiết

07/10/20
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ ĐANG TRIỂN KHAI NĂM 2020

Chi tiết 

07/10/20
Danh mục đề tài - dự án

Danh mục đề tài - dự án

04/13/23
Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

11/21/18
Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen vịt Hòa Lan tại Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen vịt Hòa Lan tại Đồng bằng sông Cửu Long

11/21/18
Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Nam

11/21/18
Nghiên cứu tạo các tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace và Yorkshire (YL) nhập khẩu từ Đan Mạch với một số lợn đực giống ngoại trong nước

Nghiên cứu tạo các tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace và Yorkshire (YL) nhập khẩu từ Đan Mạch với một số lợn đực giống ngoại trong nước

11/21/18
Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

11/21/18

Đề tài - Dự án

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn