Cấp Phân Viện

Quyết định kiểm tra tiến độ thực hiện NVKH 2024

Quyết định kiểm tra tiến độ thực hiện NVKH 2024

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Thông tin chi tiết:

06/05/24
Phụ lục giấy chứng nhận hoạt động sản xuất thử

Phụ lục giấy chứng nhận hoạt động sản xuất thử

05/04/20
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Phòng Phân tích thức ăn chăn nuôi Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: thức ăn thủy sản (đối với các phép thử tại phụ lục kèm theo)

Số đăng ký: TN 96 - 20 BNN 3

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày ký.

06/26/20
Quy chế QLKH Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Quy chế QLKH Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

06/14/18
Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ

08/02/18

Cấp Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn