Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà nòi Nam Bộ qua ba thế hệ

TÓM TẮT

Nghiên cứu này được thực hiện để chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Nòi Nam Bộ. Sau 3 thế hệ (TH) chọn lọc đã thu được một số kết quả khả quan: Mức độ ổn định về khối lượng (KL) của quần gà lúc 15 tuần tuổi đã được cải thiện thể hiện qua hệ số biến động giảm so với THXP: chỉ còn ở mức 20,1% ở con trống và 20,9% ở con mái. Khối lượng cơ thể gà cũng tăng dần qua 3 TH và tại TH2 con trống đạt 1.563,1g tăng 142,9g so với  THXP và con mái đạt 1.355,8g, tăng 125,6g so với THXP. Tuổi đẻ quả trứng đầu tiên và KL trứng khá ổn định qua 3 TH chọn lọc. Sản lượng trứng/mái/năm đạt 67,7 quả ở TH xuất phát và đạt 71,5 quả/mái/năm ở TH1. Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ gà con loại 1/trứng ấp tương ứng là 94,5-95,2 và 77,7-78,1%.

Từ khóa: Gà Nòi, chọn lọc, khối lượng cơ thể, năng suất trứng

Chi tiết xem tại đây

Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà nòi Nam Bộ qua ba thế hệ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn