Bước đầu nghiên cứu về đa hình Nucleotide trên vùng D-loop ty thể dê bản địa tại Ninh Thuận

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm nhận biết sự khác biệt di truyền giữa hai giống dê bản địa tại Ninh Thuận là dê cỏ (C) và Bách Thảo (B) với hai giống dê thịt nhập ngoại là dê Boer đỏ (D) và dê Boer trắng (T). Mẫu máu được thu nhận ngẫu nhiên từ 20 cá thể, mỗi nhóm giống có 5 mẫu. Cặp mồi để khuyếch đại vùng gen mục tiêu được thiết kế dựa vào mạch khuôn trên ngân hàng gen (AB162216.1). Sử dụng kỹ thuật PCR khuyếch đại đoạn gen mục tiêu có kích thước 222 bp trên vùng D-loop ty thể, sản phẩm PCR sau đó được giải trình tự. Phân tích kết quả cho thấy trung bình các loại nucleotide: Adenine (A) = 28,36%; Thymine (T) = 25,58%; Cytosine (C) = 18,81%; Guanine (G) = 27,25% và chỉ số đa dạng nucleotide (π) bằng 0,013. Có 7 điểm đa hình nucleotide được phát hiện trên đoạn gen mục tiêu có kích thước 222 bp (vi trị nucleotide từ 770 đến 991). Quan hệ di truyền giữa hai giống dê bản địa NinhThuận gần nhau hơn, cùng một gốc dê Cỏ và sau đó phát sinh nhánh riêng của Bách Thảo.

Từ khóa: Dê, đa dạng di truyền, hệ gene ty thể, trình tự DNA.

Dowloads

Bước đầu nghiên cứu về đa hình Nucleotide trên vùng D-loop ty thể dê bản địa tại Ninh Thuận

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn