Bài báo khoa học Phân Viện

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu lạc

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu lạc

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Thanh Hoài

01/03/19
Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu dừa

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu dừa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Thanh Hoài

01/03/19
Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs  in meat-type growing ducks

Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs in meat-type growing ducks

Huynh Thanh Hoai, La Van Kinh, Tran Quoc Viet, Phan Van Sy, Nguyen Van Hop, Dong Thi Kieu Oanh, Nguyen Thi Yen

01/03/19
Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nguyễn Văn Phú,  Lã Văn Kính,  Đoàn Vĩnh 

01/03/19
Ảnh huởng của nhóm giống, giới tính và khối luợng giết mổ đến tỷ lệ mỡ giắt ở đàn lợn thịt tại Việt Nam

Ảnh huởng của nhóm giống, giới tính và khối luợng giết mổ đến tỷ lệ mỡ giắt ở đàn lợn thịt tại Việt Nam

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Nguyễn Hữu Tỉnh
 

01/03/19
Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Thị Mộng Ngọc, Trần Công Luận và Lã Văn Kính

01/03/19
Ảnh hưởng của việc sử dụng thóc trong khẩu phần đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở gà đẻ giống Lương Phượng

Ảnh hưởng của việc sử dụng thóc trong khẩu phần đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở gà đẻ giống Lương Phượng

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lã Văn Kính và Trần Quốc Việt
 

01/03/19
Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Võ Chấn Hưng và Lã Vãn Kính

 

01/03/19
Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Võ Chấn Hưng và Lã Vãn Kính

 

01/03/19
Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng  của gà tre Nam Bộ

Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng của gà tre Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu Tỉnh và Lã Văn Kính
 

01/03/19

Bài báo khoa học Phân Viện

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn