Xác định hàm lượng xơ thô thích hợp trong khẩu phần lợn nái mang thai giống ông bà Landrace và Yorkshire

TÓM TẮT

Mục tiêu của thí nghiệm nhằm xác định hàm lượng xơ thích hợp trong khẩu phần lợn nái mang thai ở cấp giống ông bà để cải thiện năng suất lợn nái ở giai đoạn nái nuôi con. Thí nghiệm được tiến hành trên 60 lợn nái sinh sản cấp giống ông bà của hai giống lợn Landrace và Yorkshire đồng đều về tuổi, tình trạng sức khỏe, khả năng sinh sản, được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD) gồm 4 nghiệm thức (NT 1: 8% xơ thô; NT 2: 10% xơ thô; NT 3: 12% xơ thô; NT 4: 14% xơ thô). Mỗi nghiệm thức có 15 lợn tức là lặp lại 15 lần (nái nhốt riêng mỗi con/ô). Tất cả 4 NT đều có cùng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần (ME; 2900 Kcal và CP là 13.5%) và cùng điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng.Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng tỷ lệ xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai từ 8% lên 10-12% đã giúp tăng khối lượng lợn nái lúc mang thai lên 24-35%, tăng khả năng ăn vào của lợn nái nuôi con từ 12-17%, tăng khối lượng lợn con sơ sinh/ổ từ 2-8% và tăng khối lượng lợn con cai sữa/ổ từ 6-10%. Tỷ lệ xơ trong khẩu phần lợn nái mang thai tối ưu là 10-12%. Không nên phối hợp khẩu phần có tỷ lệ xơ trong khẩu phần vượt quá 12%.

Từ khóa: Xơ thô, Lợn nai mang thai, khả năng ăn vào, khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh, Khả năng sinh sản.

Chi tiết tại đây

Xác định hàm lượng xơ thô thích hợp trong khẩu phần lợn nái mang thai giống ông bà Landrace và Yorkshire

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn