Quản lí việc sử dụng thức ăn ủ chua: đặc điểm thức ăn ủ chua và tập tính ăn của bò sữa

Tóm lược

Môi trường cho ăn và khả năng tiếp cận thức ăn ảnh hưởng đến phản ứng của bò sữa đối với khẩu phần và loại thức ăn thô. Hàm lượng chất xơ, hình dạng vật lý và khả năng lên men ảnh hưởng đến thói quen cho ăn, lượng thức ăn tiêu thụ, và phản ứng trao đổi chất và cho sữa đối với thức ăn thô. Có thể thay đổi thời gian ăn của bò sữa cho sữa bằng hơn 1 giờ / ngày bằng cách thay đổi hàm lượng chất xơ thức ăn ủ chua, khả năng tiêu hóa và kích thước hạt trong khẩu phần. Tối ưu hóa kích thước thức ăn ủ chua là quan trọng bởi vì thức ăn ủ chua quá dài làm tăng nhu cầu nhai để nuốt một khối thức ăn, do đó làm tăng thời gian ăn. Trong các tình huống cho ăn cạnh tranh, thức ăn ủ chua có khả năng tiêu hóa quá thấp hoặc thô cứng có thể hạn chế DMI của bò đang cho sữa do các yêu cầu về thời gian ăn vượt quá thời gian có thể tiếp cận thức ăn. Ngoài ra, kích thước thức ăn ủ chua trên rây 19 mm (sử dụng Bộ phân tách hạt Penn) cần được cắt ngắn. Hàm lượng tinh bột thức ăn ủ chua và khả năng lên men có thể ảnh hưởng đến sản xuất propionate gây ra và do đó tạo ra sự kiểm soát đáng kể đối với các bữa ăn và mức tiêu thụ thức ăn. So sánh các đặc tính chất xơ của thức ăn ủ chua, tương đối ít nghiên cứu đã đánh giá hàm lượng tinh bột của thức ăn ủ chua và khả năng lên men tương tác với môi trường cho ăn để ảnh hưởng đến tập tính ăn của bò sữa. Cuối cùng, một số ảnh hưởng của sản phẩm cuối của thức ăn ủ chua  lên tập tính ăn và lượng thức ăn tiêu thụ. Tuy nhiên, các cơ chế cụ thể về cách thức các sản phẩm cuối cùng này ảnh hưởng đến hành vi và lượng tiêu thụ ít được hiểu rõ trong một số trường hợp. Các hợp chất có tác dụng lớn nhất đối với hành vi cho ăn là lactate, acetate, propionate, butyrate, amoniac-N và amin. Bất kỳ hạn chế nào trong môi trường cho ăn có thể sẽ làm nổi bật phản ứng tiêu cực đối với quá trình lên men kém. Trong tương lai, để tối ưu hóa hoạt động cho ăn và lượng chất khô tiêu thụ từ thức ăn ủ chua cho bò sữa, chúng ta sẽ cần xem xét tính chất hóa học và vật lý của thức ăn ủ chua, sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men.

Chi tiết

Quản lí việc sử dụng thức ăn ủ chua: đặc điểm thức ăn ủ chua và tập tính ăn của bò sữa

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn