Mối liên hệ giữa hàm lượng tinh bột, tỉ lệ tiêu hóa và sự phăt triển của bê tới 16 tuần tuổi

Mục tiêu của thí nghiệm là kiểm tra mối liên hệ tiềm năng giữa hàm lượng tinh bột của thức ăn khô và hiệu suất sinh trưởng của bê sữa thông qua phân tích mô hình hỗn hợp. Một cơ sở dữ liệu được phát triển từ 6 nghiên cứu được công bố tại Trung tâm nghiên cứu nuôi dưỡng Provimi (Brookville, OH), từ năm 2008 đến năm 2017 bao gồm 18 khẩu phần và 372 con bê ở 0 đến 8 tuần tuổi trong 5 thử nghiệm trên bê con heo mẹ và 26 khẩu phần và 660 con bê ở 8 đến 16 tuần tuổi trong 8 thí nghiệm ở giai đoạn phát triển. Các thức ăn khô có hàm lượng tinh bột dao động từ 10,1 đến 53,3%, 12,1 đến 45,3% NDF, và 2,7 đến 3,0 Mcal /kg năng lượng trao đổi (tính trên vật chất khô, DM). Trong tất cả các thử nghiệm trên bê theo mẹ, với sự gia tăng hàm lượng tinh bột trong khẩu phần đã làm tăng tăng trọng hàng ngày (ADG), chiều rộng hông, và lượng thức ăn tiêu thụ. Trong tất cả các thí nghiệm trên bê tăng trưởng, khi hàm lượng tinh bột của thức ăn khô tăng thì làm tăng  tuyến tính ADG, chiều rộng hông, và lượng ADG/DM; Lượng DM tiêu thụ và lượng DM tiêu thụ / trọng lượng cơ thể không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bê lứa tuổi từ 6 đến 16 tuần tuổi có khả năng tiêu hóa của DM và protein thô tốt hơn với sự gia tăng hàm lượng tinh bột của thức ăn khô. Như được chỉ ra bởi phân tích hồi quy meta, đáp ứng tăng trưởng tới hàm lượng tinh bột ảnh hưởng bởi mức độ năng lượng trao đổi trong thức ăn khô cho bê đến 16 tuần tuổi. Thay đổi tinh bột từ 23 đến 43% trên DM (thường được sử dụng ở Mỹ) được dự đoán sẽ làm tăng sự thay đổi chiều rộng của ADG và chiều rộng hông lần lượt là là 5,8 và 5,0%, cho bê từ 0 đến 8 tuần tuổi và 9,6 và 11,2% cho bê 8 đến 16 tuần tuổi. Mối quan hệ tuyến tính dương giữa hàm lượng tinh bột của thức ăn khô với khả năng tiêu hóa DM, ADG và thay đổi chiều rộng hông phản ánh tầm quan trọng của tinh bột trong khẩu phần của bê.

Chi tiết

Mối liên hệ giữa hàm lượng tinh bột, tỉ lệ tiêu hóa và sự phăt triển của bê tới 16 tuần tuổi

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn