Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hó a protein và axít amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nguyễn Văn Phú , Lã Văn Kính và Đoàn Vĩnh

TÓM TẮT

Hiện nay ở Việt Nam, nghiên cứu về tiêu hóa hồi tràng ở trên lợn rất ít và chủ yếu tập trung vào một số nguyên liệu thức ăn. Các kết quả nghiên cứu chưa thể đáp ứng được yêu cầu cho xây dựng khẩu phần dựa trên các chất dinh dưỡng tiêu hóa. Nghiên cứu được tiến hành trên 104 lợn đực thiến lai 2 máu (Yorkshire x Landrace) có khối lượng 32 ± 3kg. Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, được bố trí theo từng đợt, mỗi đợt 14 ngày, thu dịch tiêu hóa vào ngày thứ 14 sau khi cho ăn 9 tiếng, lợn được mổ và dịch được thu ngay lập tức ở 20 cm đoạn cuối ruột non. Kết quả cho thấy các loại nguyên liệu có chất lượng tốt hoặc hàm lượng xơ thấp sẽ có tỷ lệ tiêu hóa axít amin và protein hồi tràng biểu kiến cao hơn các nguyên liệu có chất lượng xấu hoặc có hàm lượng xơ cao. Nguyên liệu có nguồn gốc động vật và có tỳ lệ protein cao sẽ có tỷ lệ tiêu hóa protein và axít amin cao hơn các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật và có hàm lượng protein thấp.

Chi tiết

Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hó a protein và axít amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn