Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Thị Mộng Ngọc, Trần Công Luận và Lã Văn Kính

Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Chi tiết

Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn