Cải tiến tiểu khí hậu chuồng nuôi giảm sốc nhiệt cho đàn gà đẻ

Nguyễn Thị Bé Thơ, Nguyễn Đình Tuấn, Dương Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải, Phạm Thị Như Tuyết

Nguyễn Đức Thỏa và Nguyễn Văn Hiệu

TÓM TẮT

Nghiên cứu giải pháp cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi gà đẻ bằng hệ thống quạt mát nhằm giảm stress (sốc) nhiệt cho gà, nâng cao năng suất chất lượng đàn gà giống. Sáu ngàn bốn trăm con gà đẻ lông màu hướng thịt LV được bố trí trong hai chuồng nuôi riêng biệt theo dõi ẩm độ, nhiệt độ, năng suất sinh sản, tỷ lệ loại thải, tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ ấp nở. Chuồng gà thí nghiệm được bố trí làm mát bằng quạt trong khi ô chuồng thí nghiệm (đối chứng) không sử dụng hệ thống quạt. Số liệu thí nghiệm được thu thập và xử lý theo phương pháp thống kê sinh học bằng phần mềm Excel và SAS 9.3.1. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi lắp hệ thống quạt mát tiểu khí hậu chuồng nuôi đã được cải thiện, một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên đàn gà đẻ tăng. Trong đó, tỷ lệ loại thải gà khi kết thúc chu kỳ đẻ giảm được 4,68%, năng suất trứng đàn gà tăng 4,65 quả/mái, tỷ lệ đẻ tăng 1,51%, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng giảm 0,08 kg, tỷ lệ phôi tăng 2,25% và tỷ lệ nở tăng 2,13%.

Từ khóa: chuồng gà đẻ, ẩm độ, nhiệt độ, năng suất sinh sản.

Download

Cải tiến tiểu khí hậu chuồng nuôi giảm sốc nhiệt cho đàn gà đẻ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn