Thư viện

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gia cầm

Xác định tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và giá trị năng lượng trao đổi của thóc và gạo lật làm thức ăn cho gia cầm

Lã Văn Kính, Phan Văn Sỹ, Vương Nam Trung và Trần Quốc Việt

12/17/18
Ảnh hưởng của các mức khoáng vi lượng, vitamin và cân bằng điện giải khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt

Ảnh hưởng của các mức khoáng vi lượng, vitamin và cân bằng điện giải khẩu phần tới sức sản xuất của lợn thịt

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung và Phạm Ngọc Thảo

12/17/18
Nghiên cứu hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Nghiên cứu hoàn thiện công thức chất thay sữa cho bê đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Đoàn Đức Vũ, Trần Văn Trưng và Lê Thị Kim Trân

12/17/18
Ảnh hưởng của tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Ảnh hưởng của tuổi đưa vào vỗ béo và hàm lượng protein trong khẩu phần đến hiệu quả vỗ béo bò đực hướng sữa nuôi lấy thịt

Đoàn Đức Vũ, Giang Vi Sal và Nguyễn Thị Thủy Tiên

06/15/18
Khảo sát ảnh hưởng của hỗn hợp bổ sung vỏ măng cụt và tỏi đến khả năng lên men dịch dạ cỏ bằng phương pháp Sinh Khí In Vitro

Khảo sát ảnh hưởng của hỗn hợp bổ sung vỏ măng cụt và tỏi đến khả năng lên men dịch dạ cỏ bằng phương pháp Sinh Khí In Vitro

Nguyễn Thi Hồng Trinh và Metha Wanapat

12/17/18
Sinh trưởng, dày mỡ lưng và chuyển hóa thức ăn của tổ hợp lai lợn đực cuối giữa duroc, pietrain và landrace

Sinh trưởng, dày mỡ lưng và chuyển hóa thức ăn của tổ hợp lai lợn đực cuối giữa duroc, pietrain và landrace

Nguyễn Hữu Tỉnh, Trần Văn Hào, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Văn Hợp và Nguyễn Quốc Vũ

12/17/18
Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hạt của giống cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 và Stylosanthes Guianensis Plus ở một số vùng sinh thái khác nhau

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hạt của giống cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 và Stylosanthes Guianensis Plus ở một số vùng sinh thái khác nhau

Nguyễn Văn Quang, Hoàng Đình Hiếu, Bùi Việt Phong, Lê Xuân Đông, Hoàng Văn Tạo và Phí Như Liễu

12/17/18
Nghiên cứu xác định liều lượng tối ưu của các chế phẩm thảo dược trên gà đẻ

Nghiên cứu xác định liều lượng tối ưu của các chế phẩm thảo dược trên gà đẻ

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Chính và Lã Văn Kính

12/17/18
Nghiên cứu xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn thịt

Nghiên cứu xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn thịt

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

12/17/18
Xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lông Màu

Xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lông Màu

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lã Văn Kính và Trần Quốc Việt 

12/17/18

Thư viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn