Tài liệu Phương pháp thí nghiệm trong Chăn Nuôi Thú Y- Chương phân tích phương sai

Phần phân tích phương sai sẽ đề cập các chi tiết về lý do phân tích, các bước phân tích, trình bày và diễn giải kết quả phân tích phương sai, so sánh co kế hoạch, so sánh trực giao và phân tích hậu phương sai (Post hoc)

Nội dung chi tiết

Tài liệu Phương pháp thí nghiệm trong Chăn Nuôi Thú Y- Chương phân tích phương sai

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn