Tài liệu Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y- Chương đa so sánh

Cung cấp kiến thức về lý do, cách tiến hành và diễn giải phân tích những điểm khác biệt giữa phân tích phương sai một nhân tố và hai nhân tố.

Nội dung cụ thể

Tài liệu Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi thú y- Chương đa so sánh

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn