Khả năng sinh sản và ưu thế lai của vịt bố mẹ (CT12XCT34)

Chi tiết

Khả năng sinh sản và ưu thế lai của vịt bố mẹ (CT12XCT34)

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn