Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025" do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận thực hiện với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Trung tâm Công nghệ sinh học Chăn nuôi, thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ.

Qua 42 tháng thực hiện, dự án đã xây dựng được 03 mô hình (Mô hình bò thuần hướng thịt; mô hình bò lai hướng thịt; Mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến thức ăn cho bò), tiếp nhận và làm chủ 04 quy trình (Quy trình chăn nuôi bò thuần hướng thịt; Quy trình chăn nuôi bò lai hướng thịt; Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ VA06 làm thức ăn cho bò; Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ Sả lá lớn làm thức ăn cho bò), đào tạo được 06 kỹ thuật viên làm chủ quy trình công nghệ. Tổ chức tập huấn kỹ thuật cho 200 lượt người và 120 người tham quan, hội thảo về kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng và chế biến thức ăn, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Dự án đã tạo ra 29 bê Brahman thuần, 199 bê lai Brahman x Lai Sind bằng thụ tinh trực tiếp, 133 bê lai Brahman x lai Sind bằng gieo tinh nhân tạo và 104 bê lai Red Angus x Lai Sind. Tăng trọng của bê giai đoạn sơ sinh đến 6 tháng tuổi của 4 nhóm bê trên lần lượt là 1.002,60; 732,53; 773,84 và 813,99g/con/ngày. Hiệu quả kinh tế đã tăng 34,5% ở mô hình bò Brahman thuần và 28,0% ở mô hình bò lai so với chăn nuôi đại trà không áp dụng khoa học kỹ thuật.

Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn