Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chăn nuôi

Chi tiết tại http://quochoi.vn/hoatdongcuaquochoi/cackyhopquochoi/quochoikhoaXIV/kyhopthunam/Pages/bien-ban-ghi-am.aspx?ItemID=36291

Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chăn nuôi

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn