Tham dự khóa tập huấn “Đo phát thải khí methan từ lên men đường ruột ở gia súc nhai lại bằng kỹ thuật SF6”

Từ ngày 5-24 tháng 3 năm 2016, ThS. Nguyễn Thị Hồng Trinh đã tham dự khóa tập huấn "Đo phát thải khí methan từ lên men đường ruột ở gia súc nhai lại bằng kỹ thuật SF6" ở Thái Lan dưới sự tài trợ của chính phủ New Zealand. Nội dung chương trình học bao gồm đặc điểm sinh lý sinh hóa gia súc nhai lại và các phương pháp đo khí mê-tan thải ra từ đường ruột, đặc biệt là phương pháp sử dụng SF6. Nhân dịp này, ThS. Nguyễn Thị Hồng Trinh tham quan hệ thống đo khí thải nhà kính của trường đại học Khon-Kean, Thái Lan. Khóa tập huấn này là điều kiện kết nối các nhà nghiên cứu giữa các quốc gia trong khu vực trong mục tiêu nghiên cứu giảm tac động của chăn nuôi đến biến đổi khí hậu.

Tham dự khóa tập huấn “Đo phát thải khí methan từ lên men đường ruột ở gia súc nhai lại bằng kỹ thuật SF6”

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn