Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện \"Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh\".

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện "Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh".
Nhằm thông tin nội dung và hướng dẫn triển khai thực hiện "Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh" đến các Trường, Viện, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền thông. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện "Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh":
⏰ Thời gian: 13 giờ 30' - 16 giờ 30', Thứ Sáu, Ngày 27/10/2023
???? Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
???? Thông tin liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Điện thoại: (028) 3932 5883 (Bùi Ngọc Tân)

Trích nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố và hướng dẫn triển khai thực hiện \"Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh\".

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn