NCS Nguyễn Văn Phú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Ngày 7 tháng 12 năm 2018 tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Phú.

Đề tài: "Giá trị dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn và mức tối ưu axit amin tiêu hóa hồi tràng biểu kiến trong khẩu phần cho lợn thịt".

Chuyên ngành:           Chăn nuôi động vật

Mã số:                        9620105

Nghiên cứu sinh:        Nguyễn Văn Phú

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

GS.TS. Lã Văn Kính

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Văn Phú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

NCS Nguyễn Văn Phú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

NCS Nguyễn Văn Phú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

NCS Nguyễn Văn Phú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn