Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Bảo tồn gen động vật nuôi

Ngày 3 tháng 3 năm 2014, Dr.Szalay Istvan Tibor, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Gen động vật (Hungary) và TS. Đỗ Thị Đồng Xuân vui lòng đến thăm và thảo luận về sự hợp tác với Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ (IASVN).

PGS. Giáo sư Tiến sĩ Lã Văn Kính, Giám đốc IASVN và nhân viên nhiệt liệt chào mừng các đại diện của Trung tâm Bảo tồn Gen động vật nuôi.

Tại cuộc họp, các đại diện của hai bên chia sẻ thông tin cập nhật về các hoạt động hiện tại của nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, và sự phát triển của kế hoạch chiến lược trong thời gian tới.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Trung tâm Bảo tồn gen động vật nuôi

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn