IASvn tham dự hội nghị khoa học về đo lường và giảm khí nhà kính trong chăn nuôi dành cho các nước thành viên APEC

PGS. TS. Lã Văn Kính và TS. Nguyễn Hữu Tĩnh đã tham dự Hội thảo khoa học về đo lường và giảm thiểu khí nhà kính trong các hệ thống chăn nuôi cho sản xuất xanh và Môi trường của các thành viên APEC tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2014. Mục tiêu của hội thảo là để thiết lập mạng lưới và hợp tác và phối hợp các hoạt động xây dựng năng lực trong nghiên cứu giảm thiểu vật nuôi trên khắp các nền kinh tế thành viên; và để có một nền tảng cho trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về đo lường và giảm thiểu khí nhà kính trong hệ thống chăn nuôi giữa các thành viên APEC nhằm tăng khả năng về chăn nuôi cho an ninh lương thực và môi trường xanh của các cán bộ thành viên và các nhà khoa học.

IASvn tham dự hội nghị khoa học về đo lường và giảm khí nhà kính trong chăn nuôi dành cho các nước thành viên APEC

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn