Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Sáng ngày 26/12/2023, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

     Tham dự Hội nghị có, Tiến sĩ Phạm Công Thiếu Viện trưởng Viện Chăn nuôi, đồng chí Phạm Duy Vũ - Bí thư Đảng uỷ Khối Bộ NN và PTNT, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tỉnh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Trưởng/Phó các trung tâm nghiên cứu, Phòng chức năng và toàn thể nhân viên trong Phân viện.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

     Trong năm 2023, Phân viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất và dịch vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác chính trị tư tưởng cũng được quan tâm đẩy mạnh.

     Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Đoàn Đức Vũ, Phó giám đốc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ báo cáo kết quả hoạt động của Phân viện, công tác kế hoạch - tài chính, công tác đào tạo -  phát triển nguồn nhân lực, công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên của Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ.

Hiện tại, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ có 8 viên chức có trình độ tiến sĩ, 24 viên chức có trình độ thạc sĩ, hơn 100 cá nhân, viên chức có trình độ đại học trở lại. Về nhiệm vụ khoa học Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ đã hoàn thành 43 nghiệm vụ các cấp với tổng kinh phí 24,760 tỷ đồng. Ngoài ra, chuyển giao các con giống có chất lượng cao ra ngoài sản xuất.

Kết luận Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tỉnh - Giám đốc Phân viện đã ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể viên chức, người lao động Phân viện trong năm 2023. Trong thời gian tới, Phân viện cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Chủ động liên doanh, liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp nhằm huy động các nguồn vốn phát triển và đầu tư cho công nghệ theo yêu cầu của ngành, địa phương và thực tế sản xuất; Tiếp tục mở rộng mô hình liên kết liên doanh với các doanh nghiệp, trang trại và HTX để mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo đủ nhu cầu con giống cung cấp cho sản xuất với phương châm hai bên cùng có lợi, nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn