ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

Chương trình đại hội đã thông qua:

- Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

- Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

- Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp;

- Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới bao gồm 9 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tỉnh
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Phú
 3. Đồng chí Phạm Anh Phong
 4. Đồng chí Phạm Văn Quyến
 5. Đồng chí Hoàng Tuấn Thành
 6. Đồng Chí Đoàn Đức Vũ
 7. Đồng chí Trần Văn Hào
 8. Đồng chí Đoàn Vĩnh
 9. Đồng chí Đậu Văn Hải

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 lần 1 đã bầu ra Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra. Cụ thể:

 1. Đồng chí Nguyễn Hữu Tỉnh- Bí thư Đảng ủy.
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Phú- Phó Bí thư Đảng ủy.
 3. Đồng chí Phạm Anh Phong- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
 4. Đồng chí Hoàng Tuấn Thành- Ủy viên UBKT.
 5. Đồng chí Hoàng Thị Ngân- Ủy viên UBKT.

Đại hội đã thông qua dự thảo nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện, Đảng ủy khối về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu chương trình, kế hoạch công tác theo Nghị quyết của Đảng bộ và của cấp trên giao; Củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn Phân Viện; Tiếp tục xây dựng vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ.

  ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025  

ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025  ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẠI HÔI ĐẢNG BỘ PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn