Xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lông Màu

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lã Văn Kính và Trần Quốc Việt 

TÓM TẮT

Mục đích của đề tài là xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lương Phượng. Tổng số 630 gà mái Lương Phượng từ 22 tuần tuổi được bố trí ngẩu nhiện vào 7 lô thí nghiệm, mỗi lô 90 con, nuôi trong 3 ô chuồng (30 con/ô x 3 ô, mỗi ô là một lần lặp lại), được nuôi nhốt trong chuồng thông thoáng tự nhiên có đệm lót là trấu. Tỷ lệ thóc thay thế ngô lần lượt là 0, 15, 25, 45, 65, 85 và 100%. Trong suốt thời gian thí nghiệm, thức ăn được đi ều chỉnh theo tỷ lệ đẻ của gà. Thời gian theo dõi 22 tuần. Năng suất trứng, tỷ lệ gà chết và thức ăn tiêu thụ được ghi chép hàng ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy: năng suất trứng, một số chỉ tiêu chất lượng trứng, tỷ lệ ấp nở và tỷ lệ hao hụt không sai kh ác có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tuy nhiên, chỉ tiêu tỷ lệ trứng chọn ấp giảm có ý nghĩa (P<0,05) ở khẩu phần thay thế 100% thóc. Tỷ lệ vỏ trứng và màu lòng đỏ cũng giảm đáng kể khi tăng tỷ lệ thay thế thóc đặc biệt giảm nhiều ở khẩu phần thay thế 85 và 100%. Đánh giá hiệu quả kinh tế cho thấy: thay thế 85% bắp bằng thóc vào khẩu phần cho chi phí/trứng giống và chi phí/gà con giống thấp nhất. Từ kết quả này nhận thấy có thể thay thế hoàn toàn ngô bằng thóc trong khẩu phần không ảnh hưởng xấu đến năng suất sinh sản ở gà Lương Phượng, trong đó thay thế 85% ngô bằng thóc có hiệu quả nhất.

Chi tiết

Xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lông Màu

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn