Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung, Phan Thị Tường Vi và Phạm Ngọc Thảo

TÓM TẮT

Tổng cộng có 144 lợn con cai sữa (35 ngày tuổi) đã được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn thành 6 nghiệm thức, 6 ô / nghiệm thức và 5 con heo con / ô: Khẩu phần 1 (Đối chứng): thiếu Met + Cys thỏa mãn 70% yêu cầu NRC; Khẩu phần 2 và 3: như 1 + DL hoặc L Met để đáp ứng 80% Met + Cys của yêu cầu NRC; Khẩu phần 4 và 5: như 1 + DL hoặc L Met để đáp ứng 90% Met + Cys của yêu cầu NRC; Khẩu phần 6: như 1 + DL-Met để đáp ứng 100% Met + Cys của yêu cầu NRC. Kết quả cho thấy, bổ sung L-Met trong khẩu phần ăn của lợn con để đáp ứng yêu cầu 90 NRC cải thiện được 10,17% trọng lượng cơ thể; 18,15% trung bình tăng trọng hàng ngày; 15,44% tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và 15,47% chi phí thức ăn so với khẩu phần ăn đối chứng đáp ứng 70% yêu cầu NRC. Bổ sung L-Met trong khẩu phần ăn đã cải thiện được 6,81% trung bình tăng trọng hàng ngày; 4,26% tỷ lệ chuyển đổi thức ănvà 4,10% chi phí thức ăn so với việc bổ sung DL-Met trong khẩu phần ăn.

Từ khóa: L-methionine, DL-methionine, heo con, hiệu suất.

Chi tiết

Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn