Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs in meat-type growing ducks

Huynh Thanh Hoai, La Van Kinh, Tran Quoc Viet, Phan Van Sy, Nguyen Van Hop, Dong Thi Kieu Oanh, Nguyen Thi Yen

Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs  in meat-type growing ducks

Chi tiết

Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs in meat-type growing ducks

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn