Chọn lọc ổn định năng suất hai dòng vịt cao sản hướng thịt (v12 và v17) tại trại vịt giống vigova

Hồ Văn Thế, Dương Xuân Tuyển và Lê Thanh Hải

TÓM TẮT

Ba thế hệ chọn lọc dựa trên khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi và ngoại hình để ổn định năng suất của hai dòng vịt chuyên thịt là mục tiêu chính của nghiên cứu thực hiện tại Trại vịt giống VIGOVA. Số vịt một ngày tuổi sự dụng cho nghiên cứu là 1055 trống, 2113 mái đối với dòng V12 và 712 trống, 2116 mái đối với dòng V17. Đến giai đoạn vào đẻ, chọn lọc 210 trống, 1050 mái đối với dòng V12 và 198 trống, 1200 mái đối với dòng V17. Khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi (cho ăn tự do) của trống và mái dòng V12 tương ứng là 3.255,3-3.263,0 gam/con và 3.085,2-3.096,9 gam/con, tiêu tốn thức ăn cho 1 kg tăng trọng là 2,63kg. Sản lượng trứng bình quân (trứng/mái/42 tuần đẻ), khối lượng trứng (g), tỷ lệ phôi (%), tỷ lệ nở/trứng ấp (%) và tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng (kg) của dòng V12 và V17 tương ứng là 187,23-188,71, 93,29- 93,85, 92,92-93,11, 72,0-72,46, 4,32-4,47 và 202,0-203,4, 87,41-88,11, 93,33-94,29, 72,72-72,97, 3,69-3,76. Sau 3 thế hệ chọn lọc, năng suất của hai dòng vịt đã được ổn định ở mức cao.

Từ khóa: Chọn lọc, dòng vịt V12, dòng vịt V 17, trại vịt giống VIGOVA.

Chi tiết

Chọn lọc ổn định năng suất hai dòng vịt cao sản hướng thịt (v12 và v17) tại trại vịt giống vigova

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn