Bài báo khoa học Phân Viện

Nghiên cứu xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn thịt

Nghiên cứu xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn thịt

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

12/17/18
Xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lông Màu

Xác định khả năng thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần gà đẻ Lông Màu

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lã Văn Kính và Trần Quốc Việt 

12/17/18
Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hó a protein và axít amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hó a protein và axít amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nguyễn Văn Phú , Lã Văn Kính và Đoàn Vĩnh

12/17/18
ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ THỨC ĂN THÔ : TINH TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG ĂN VÀO, TỶ LỆ TIÊU HÓA, TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ LƯỢNG KHÍ MÊ-TAN THẢI RA TRÊN BÒ LAI BRAHMAN

ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ THỨC ĂN THÔ : TINH TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG ĂN VÀO, TỶ LỆ TIÊU HÓA, TĂNG KHỐI LƯỢNG VÀ LƯỢNG KHÍ MÊ-TAN THẢI RA TRÊN BÒ LAI BRAHMAN

Đậu Văn Hải và Nguyễn Thanh Vân

12/17/18
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TRANG TRẠI TẠI XÃ GIA KIỆM, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TRANG TRẠI TẠI XÃ GIA KIỆM, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

Đậu Văn Hải, Lê Phan Dũng và Nguyễn Thị Hồng Trinh

12/17/18
Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà thịt thương phẩm

Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà thịt thương phẩm

Vương Nam Trung, Phan Văn Sỹ và Lê Hoàng Bảo Vi

12/17/18
Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn nái ngoại nuôi con

Nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn nái ngoại nuôi con

Vương Nam Trung, Phan Văn Sỹ và Lê Hoàng Bảo Vi

12/17/18
Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà đẻ thương phẩm

Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho gà đẻ thương phẩm

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

06/15/18
Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn ngoại nuôi thịt

Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin cho lợn ngoại nuôi thịt

Vương Nam Trung, Phạm Tất Thắng và Phan Thị Tường Vi

12/17/18
Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Hiệu quả của việc bổ sung DL và L-methionine trong khẩu phần đến năng suất sinh trưởng của lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Vương Nam Trung, Phan Thị Tường Vi và Phạm Ngọc Thảo

01/03/19

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn