Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu đậu nành vào khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản của lợn nái thuần Đan Mạch giai đoạn nuôi con

Phan Thị Tường Vi, Vương Nam Trung, Nguyễn Hữu Tỉnh, Hoàng Thị Xuân Nguyên và Nguyễn Ngọc Thanh Yên

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của các mức bổ sung dầu nành vào khẩu phần lợn nái Yorkshire và Landrace (nguồn gốc Đan Mạch) ở giai đoạn nuôi con đến năng suất sinh sản của lợn nái và tốc độ tăng trưởng của lợn con. Ba mươi lợn nái nuôi con giống Yorkshire Landrace thuần, được bố trí vào 3 nghiệm thức với các mức bổ sung dầu đậu nành khác nhau (0, 3, 5%) trong khẩu phần. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên lặp lại theo thời gian, với 10 lần lặp lại (10 ô chuồng/ nghiệm thức, 1 nái/ ô chuồng). Thời gian theo dõi thí nghiệm, bắt đầu khi lợn nái đang mang thai ở tuần cuối, kéo dài 4 tuần nuôi con và cho đến khi lợn động dục trở lại. Kết quả cho thấy với mức bổ sung 3-5% dầu vào khẩu phần thức ăn cho lợn nái thuần Đan Mạch đã giúp làm tăng số con cai sữa/ ổ, khối lượng cai sữa/ con và tỷ lệ nuôi sống của lợn con. Đồng thời rút ngắn thời gian động dục trở lại của lợn nái từ 0,8 – 1 ngày so với lô ĐC, giúp giảm hao mòn cơ thể lợn nái trong thời kỳ tiết sữa nuôi con (3,1 mm và 2,4 mm) so với lô ĐC (3,8 mm), từ đó cải thiện năng suất sinh sản ở lợn nái.

Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu đậu nành vào khẩu phần ăn lên năng suất sinh sản của lợn nái thuần Đan Mạch giai đoạn nuôi con

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn