Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chất beta-caroten oxi hóa trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con trước và sau khi cai sữa. Giai đoạn 1 của thí nghiệm, 42 ổ đẻ được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 6 nghiệm thức và 7 lần lặp lại. Mỗi lần lặp lại là một ổ đẻ với 10 heo con/ổ, được nuôi chung với heo mẹ trong chuồng nái đẻ. Các nghiệm thức lần lượt là: khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 16ppm. Giai đoạn 2 của thí nghiệm, 360 heo con được chọn từ giai đoạn 1 sẽ tiếp tục bố trí vào giai đoạn 2 của thí nghiệm. Các nghiệm thức trong giai đoạn 2 là khẩu phần đối chứng (ĐC), ĐC có bổ sung colistin, ĐC bổ sung OxC-beta lần lượt ở các mức 2, 4, 8 và 4 ppm. Kết quả thí nghiệm cho thấy không có sự khác biệt về lượng thức ăn tiêu thụ giữa các nghiệm thức ở cả hai giai đoạn (P<0,05). Tăng khối lượng của heo con theo mẹ được cho ăn khẩu phần có bổ sung 16ppm OxC-beta trong khẩu phần tập ăn cao tương đương so với khẩu phần có bổ sung kháng sinh. Trong giai đoạn 2 của thí nghiệm, hệ số chuyển hóa thức ăn của khẩu phần có bổ sung kháng sinh và 8ppm OxC-beta lần lượt là 1,54 và 1,56. Tăng khối lượng hàng ngày của heo cai sữa ở các nghiệm thức lần lượt là 386, 423, 393, 395, 407 và 401 g/con/ngày. Tỉ số đáp ứng miễn dịch S/P có khuynh hướng tăng khi tăng mức bổ sung OxC trong khẩu phần (P>0,05). Qua thí nghiệm cho thấy có thể sử dụng beta-catoten oxi hóa trong khẩu phần heo con theo mẹ ở mức 16ppm và heo con cai sữa ở mức 8ppm để tăng khả năng sinh trưởng heo con.

Từ khóabeta-caroten, heo con, tăng khối lượng

Ảnh hưởng của việc bổ sung Beta-caroten oxi hóa (OxC-Beta) trong khẩu phần lên năng suất sinh trưởng và khả năng đáp ứng miễn dịch với vac-xin PRRS của heo con

Chia sẻ:
Bình luận của bạn
*
*
 Captcha

Tin nổi bật

Địa chỉ:    KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Mail:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn