Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến tỷ lệ mỡ giắt ở thịt lợn năng suất cao

Lê Phạm Đại, Trần Vân Khánh, Phạm Sỹ Tiệp và Phạm Tất Thắng

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành trên lợn thịt lai ba máu Duroc x (Landrace x Yorkshi), có tiểm năng cao về tỷ lệ mỡ giắt trong thân thịt

Lợn đưa vào thí nghiệm có độ tuổi khoảng 135 ngày tuổi, trọng lượng khoảng 75 kg, đồng đều về tính biệt ( gồm lợn đực thiến và cái), cùng nuôi trong một điều kiện chuồng trại như nhau, được bố trí thành 9 lô, Và chia theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ 135 - 165 ngày tuổi.Giai đoạn 2: Từ 165 - 195 ngày tuổi. Thí nghiệm được thiết kế theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 mức năng lượng (2900; 3100; 3300 kcal/kg) và 3 mức lysine (1,5; 1,7; 1,9% cho giai đoạn 1; 1,3; 1,5; 1,7% cho giai đoạn 2).

Kết quả đạt được: Mức ME /lysine là 3100-1,5/1,3 cho 3 giai đoạn cho tỷ lệ mỡ giắt(IMF) cao nhất (3,32%), các chỉ tiêu về chất lượng thịt xẻ ( dày mỡ lưng (BF), diện tích thăn thịt ( MT), dày thăn thịt (DL)) cũng đạt mức trung bình cao so với các mức dinh dưỡng khác, bên c ạnh đó, ở lợn sử dụng ME/lysine ở mức này cũng có hiệu quả tốt về mức sinh trưởng(ADG), tiêu tốn thức ăn (FCR) cũng như giá thành khẩu phần ăn đạt mức tương đối thấp so với khẩu phần dinh dưỡng có mức lysine cao hơn.

Chi tiết

Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến tỷ lệ mỡ giắt ở thịt lợn năng suất cao

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn