Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ tuyển dụng nhân sự năm 2023

Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ chăn nuôi trực thuộc Viện Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cần tuyển dụng

Vị trí việc làm: Nghiên cứu viên 

Số lượng: 5-6 người 

            Trình độ: Kỹ /Thạc sỹ chuyên ngành Chăn nuôi hoặc Chăn nuôi Thú y, đạt kết quả tốt nghiệp từ loại Khá” trở lên

Địa điểm làm việc: Văn phòng Phân Viện các đơn vị trực thuộc Phân Viện
 
Xem chi tiết tại đây:
  

http://iasvn.vn/uploads/files/TB%20283%20Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng%20nh%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%20n%C4%83m%202023%20PVCNNB(2).pdf

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ tuyển dụng nhân sự năm 2023

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn