Hội nghị tập huấn công tác Quản lý Khoa học Công nghệ và Tài chính

Ngày 17 tháng 10 Viện Chăn Nuôi sẽ tổ chức tập huấn QLKHCN và tài chính năm 2019 do toàn thể cán bộ thuộc Phân Viện.

Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 8h30 ngày 17 tháng 10 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Thành phần:

·Lảnh đạo các đơn vị thuộc Phân Viện

·Cán bộ làm công tác nghiên cứu KH & CN trong toàn Phân Viện

·Cán bộ làm công tác tài chính kế toán của các đơn vị thuộc Phân Viện

Thư mời và chi tiết lịch tập huấn tại file đính kèm.

Hội nghị tập huấn công tác Quản lý Khoa học Công nghệ và Tài chính

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn