ĐẢNG ỦY PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

ĐẢNG ỦY PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

 • Bí thư Đảng ủy                   : TS. Nguyễn Hữu Tỉnh        tinh.nguyenhuu@iasvn.vn
 • Phó Bí thư Đảng ủy            : TS. Đoàn Đức Vũ               doanducvu@yahoo.com
 • Phó Bí thư Đảng ủy            : TS. Nguyễn Văn Phú          phu.nguyenvan@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban Thường vụ     : Phạm Anh Phong                phamanhphongvt@yahoo.com.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Phạm Văn Quyến          phamvanquyen52018@gmail.com
 • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Hoàng Tuấn Thành       thanhvigova@yahoo.com         
 • Ủy viên Ban chấp hành      : TS. Đoàn Vĩnh                     vinh.doan@iasvn.vn
 • Ủy viên Ban chấp hành      :  ThS. Đậu Văn Hải              hai.dauvan70@gmail.com
 • Ủy viên Ban chấp hành      : ThS. Trần Văn Hào              hao.tranvan.pig.bt@gmail.com       

     CÁC ĐOÀN THỂ

 • Chủ tịch Công đoàn           : TS. Nguyễn Văn Phú         phu.nguyenvan@iasvn.vn
 • Bí thư Đoàn TNCSHCM   : Nguyễn Thị Anh               nguyenanh.env@gmail.com

ĐẢNG ỦY PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ


KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn