Ban Giám đốc Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

1. Giám đốc:

    TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

    Email: tinh.nguyenhuu@iasvn.vn

2. Phó Giám đốc:

    TS. Nguyễn Văn Phú

    Email: phu.nguyenvan@iasvn.vn

3. Phó Giám đốc 

    TS. Đoàn Đức Vũ

    Email: doanducvu@yahoo.com

Ban Giám đốc Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ


KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn