Xây dựng hai mô hình trang trại nuôi heo tiên tiến theo công nghệ và giống heo Đan Mạch ở phía Bắc và phía Nam để tăng năng suất, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh của chăn nuôi heo Việt Nam

Đáng chú ý trong hoạt động HTQT của Phân Viện năm 2013 là dự án Xây dựng hai mô hình trang trại nuôi heo tiên tiến theo công nghệ và giống heo Đan Mạch ở phía Bắc và phía Nam để tăng năng suất, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh của chăn nuôi heo Việt Nam, do Đan Mạch tài trợ với tổng nguồn kinh phí 1,5 triệu Đô la Mỹ. 

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi heo ở một số khu vực trọng điểm Việt Nam thông qua việc cải tiến chất lượng di truyền đàn giống và các trang thiết bị chuồng trại.

Mục tiêu cụ thể:

- Cải thiện chất lượng di truyền đàn heo giống thông qua nhập khẩu nguồn gen chất lượng cao từ Đan Mạch.

- Cải thiện năng suất sinh sản, sinh trưởng và hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi heo  bằng việc sử dụng các trang thiết bị chuồng trại công nghệ cao nhập khẩu từ Đan Mạch..

- Đào tạo cán bộ khoa học về công tác giống heo, nuôi dưỡng và quản lý tại Đan Mạch. 

- Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi heo tiên tiến cho người chăn nuôi heo thông qua việc sản xuất, cung cấp con giống và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi tại các địa phương.

Nhờ dự án này, Trung tâm NC&PTCN Heo Bình Thắng và Trung tâm Lợn Thụy Phương (Viện Chăn nuôi) đã nhận được nguồn heo giống quý từ Đan mạch và trang thiết bị chuồng trại để tăng cường năng lực nghiên cứu chọn tạo giống, nâng cao năng suất và chất lượng giống heo chuyển giao ra sản xuất. 

Tổng số heo giống Yorkshire, Landrace và Duroc nhập về của dự án là 60 con đực (TT Bình Thắng 35 con, Thụy Phương 25 con) và 280 cái (Bình Thắng 180 con và Thụy Phương 100 con). Tổng số trang thiết bị gồm 80 lồng nái đẻ, 180 khung nái mang thai và 24 lồng heo cai sữa cho 2 cơ sở trên.

Xây dựng hai mô hình trang trại nuôi heo tiên tiến theo công nghệ và giống heo Đan Mạch ở phía Bắc và phía Nam để tăng năng suất, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh của chăn nuôi heo Việt Nam

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn