Nghiên cứu tạo các tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace và Yorkshire (YL) nhập khẩu từ Đan Mạch với một số lợn đực giống ngoại trong nước

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Thời gian thực hiện: 2017 - 2019

Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ

Mục tiêu đề tài

 • Chọn lọc, ổn định các đặc tính di truyền của nguồn gen nhập khẩu từ Đan Mạch;
 • Tạo được dòng nái lai tổng hợp có năng suất sinh sản cao, thích ứng với điều kiện ở Việt Nam
 •  Tạo tổ hợp lai thương phẩm có năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt cao phục vụ khu vực chăn nuôi công nghiệp

Nội dung thực hiện:

Nội dung 1: Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần nguồn gen Yorkshire và Landrace nhập khẩu từ Đan Mạch tại các trại giống Quốc gia

 •  Nghiên cứu đánh giá khả năng thích nghi của nguồn giống nhập từ Đan Mạch
 • Nghiên cứu đánh giá giá trị giống của các tính trạng chọn lọc bằng phương pháp BLUP
 • Nghiên cứu xây dựng chỉ số chọn lọc dựa trên giá trị giống của các tính trạng sinh sản và sinh trưởng
 • Đánh giá chọn lọc xây dựng đàn lợn cụ kị (GGP) Yorkshire và Landrace tại hai cơ sở giống Quốc gia Bình Thắng và Thụy Phương với quy mô 10 đực + 100 nái/giống/cơ sở
 • Nghiên cứu khả năng di truyền của các tính trạng sản xuất chủ yếu của đàn giống nhập khẩu từ Đan Mạch
 • Nghiên cứu đánh giá mức độ ổn định di truyền của các tính trạng sản xuất chủ yếu của đàn giống nhập khẩu từ Đan Mạch qua các năm

Nội dung 2: Nghiên cứu tạo dòng nái lai tổng hợp giữa Yorkshire và Landrace có năng suất cao, thích ứng tốt với điều kiện khí hậu VN

 • Nghiên cứu đánh giá chọn lọc các cá thể có tiềm năng di truyền cao của từng nguồn giống thuần Yorkshire, Landrace làm nguyên liệu lai
 • Nghiên cứu đánh giá khả năng phối hợp trong lai tạo dòng nái tổng hợp giữa hai giống thuần Yorkshire và Landrace
 • Nghiên cứu xây dựng 4 mô hình trang trại công nghiệp nuôi giữ nái lai tổng hợp để sản xuất lợn thương phẩm với hệ thống chuồng kín (làm mát) và chuồng hở (quạt)
 • Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý sinh sản cho các trại nái bố mẹ
 • Xây dựng phần mềm quản lý sinh sản cho các trại lợn nái bố mẹ

Nội dung 3: Nghiên cứu tạo tổ hợp lai thương phẩm giữa Yorkshire, Landrace với Pietrain và Duroc có năng suất và chất lượng thịt cao

 • Nghiên cứu khả năng phối hợp giữa Duroc với nái lai tổng hợp trong các tổ hợp lai thương phẩm 3 máu: D x YL/LY
 • Nghiên cứu khả năng phối hợp giữa Duroc, Pietrain với nái lai tổng hợp trong các tổ hợp lai thương phẩm 4 máu: DP/PD x YL/LY và D.PD x YL/LY
 • Nghiên cứu phân tích các thành phần ưu thế lai thành phần ảnh hưởng đến các tổ hợp lai 3 máu và 4 máu
 • Lựa chọn 2 công thức tốt nhất đưa vào sản xuất thử nghiệm
 • Xây dựng 4 mô hình sản xuất lợn thịt thương phẩm (2 công thức đã lựa chọn) quy mô 500 – 1.000 con/trại với hai kiểu chuồng kín (làm mát) và chuồng hở (quạt)

Nội dung 4: Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng cho đàn nái thuần Yorkshire, Landrace nhập từ Đan mạch, nái lai và con lai thương phẩm

 • Xác định hệ số tiêu hóa năng lượng, axít amin hồi tràng
 • 4.2 Xác định nhu cầu năng lượng (DE), axit amin tiêu hóa hồi tràng
 • 4.3 Xác định nhu cầu khoáng vi lượng, vitamin (tập trung vào Fe, Mn, Cu, Zn, Cr, Se; vitamin A; D; E và nhóm B)
 •  Nghiên cứu phương pháp cho ăn ăn tối ưu
 • Xây dựng qui trình nuôi dưỡng phù hợp cho giống lợn Yorkshire (Y), Landrace (L) nhập từ Đan Mạch, nái lai và con lai thương phẩm

Nghiên cứu tạo các tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace và Yorkshire (YL) nhập khẩu từ Đan Mạch với một số lợn đực giống ngoại trong nước

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn